Suvisõtpühi

Suvisõtpühi

Suvistõpühi om liikuv pühä, midä peetäs 50 päivä peräst lihavõõdõht. Suvistõpühi om innekõkkõ Podmotsa ts´assona ja Luhamaa kerigu pühä. Pühi aost tuvvas noorõ’ kõo’ pühäkotta ja kodo, ts´assonahe ja kerkohe tuvvas pühitsemisõ jaost kõlladsõst värmit muna’. Hummogu om keriguaig, peräst mindäs haudu pääle, koh om mälehtüssüüminõ. Podmotsah peetäs suvistõpühhi pühäpäävä, a Luhamaal iispäävä.

Mi pallõ külälisil tulla’ väiko pargikõsõga’ ja avvusta’ setokõisi kombit.

8

Juuni

2020

I T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.