Jüripäiv

06.05.2024

Setomaa KultuurikeskusJüripäiv

6. mail om jüripäiv, mia om Verska kerigu kõgõ suurõp pühä, kerigu nimepühäk om Pühä Georgius vai Pühä Jüri. Hummogu om keriguaig, peräst mindäs haudu pääle, koh hingemälehtüsest süvväs ja juvvas. Lõunõ aigu tuldas kokko kirmasõhe, naatas kul´atamma, laulõtas ja tandsdas, mängtäs pilli, aetas õgasagamatsi jutta. Sälgä pandas kõgõ pareba’ rõiva’, setokõsõ’ tulõva’ ummih seto rõivih.

Mi pallõ külälisil tulla’ väiko pargikõsõga’ ja avvusta’ setokõisi kombit.

6

Mai

2024

I T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.