Seto kostipäiv

13.08.2022-14.08.2022

13. august, kell 12.00 14. august, kell 11.00

Seto KüükSeto kostipäiv

Kostipäiv om Setomaal kohvkidõ päiv. Tuul pääväl saat minnä’ seto talo moro pääle, nätä’, kuis nä korgidõ värehtidõ takah eläse’. Pernaase’ omma’ küdsänü’ hüvvi piirakit, kiitnü’ ruuga, tennü’ sõira. Kostipäiv om maitsmisõ päiv, õt mäntsit süüke s´ooh kavvõlitsõh nulga’ om tett ja ka’ vahtsõmoodulitsi süüke pruumi’. Kõgõ alos om tuu kraam, minkõst söögi’ omma’ tett: õks umakasvatõt, mõtsast kor´at, järvest püvvet ja lähkost ostõt kraam. Pääväle and illo mano kultuuriprogramm.

13

August

2022

I T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.