Seto Kunigriigipäiv

07.08.2021

Setomaa vallavalitsusSeto Kunigriigipäiv

S´oo om tämbätse Setomaa kõgõ tähtsäp sündmüs, setokõisi suur kokkosaaminõ. Aastagast 1994. laulõtas kunigriigipääväl seto hümni, sorditas vällä sõnolisõ’, pillimehe’, tandsja’, näpotüümeistri’, veini-, ollõ-, han´sa, sõira-, leevä-, piiragumeistri’ ja mass seto raha, marss seto sõavägi. Nii ku õgah õigõh kunigriigih, om setokõisil uma kunigas: seto eeposõ nimikangõlanõ Peko. Jutu perrä puhkas Peko Petsere liivaoosõh õga saa-ai eis’ kunigriiki valitsõda’. Tuuperäst valitsõs setokõisi timä nimel ülebsootska, kiä valitas kõgõ demokraatlikubal moodul: saisat tuu ette, kiä sullõ kõgõ inäp om meeleperrä.

XXVIII Seto Kunigriigipäiv om 7. augustil 2021 Määsi küläh. Nakas pääle keskpääväl ja lõpõs seto kirmasõga’ ilda õdagu.

Kunigriigi viisa mass 8 eurot vai 7 Seto krooni
Latsõ’ (alatõh 13 a.), opilanõ / üliopilanõ ja pensionär 5 eurot vai 4 Seto krooni

Seto rahvarõivih massulda’

Sõidumassina kotus - 3 eurot vai 2 Seto krooni
Bussi kotus - 5 eurot vai 4 Seto krooni (tsill'okõnõ buss), 10 eurot vai 9 Seto krooni (suur buss)
Tsikli kotus - 1 euro vai 1 Seto kroon

7

August

2021

I T K N R L P
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.