Seto Kunigriigipäiv

05.09.2020

Setomaa vallavalitsusSeto Kunigriigipäiv

S´oo om tämbätse Setomaa kõgõ tähtsäp sündmüs, setokõisi suur kokkosaaminõ. Aastagast 1994. laulõtas kunigriigipääväl seto hümni, sorditas vällä sõnolisõ’, pillimehe’, tandsja’, näpotüümeistri’, veini-, ollõ-, han´sa, sõira-, leevä-, piiragumeistri’ ja mass seto raha, marss seto sõavägi. Nii ku õgah õigõh kunigriigih, om setokõisil uma kunigas: seto eeposõ nimikangõlanõ Peko. Jutu perrä puhkas Peko Petsere liivaoosõh õga saa-ai eis’ kunigriiki valitsõda’. Tuuperäst valitsõs setokõisi timä nimel ülebsootska, kiä valitas kõgõ demokraatlikubal moodul: saisat tuu ette, kiä sullõ kõgõ inäp om meeleperrä.

XXVII Seto Kunigriigipäv om 5. septembril 2020 Kolossova küläh. Nakas pääle keskpääväl ja lõpõs seto kirmasõga’ ilda õdagu.

AOPLAAN:

10.00-12.00 Sõira, leevä, piiragu, taari, ollõ, hand´sa,
verevä viina vastavõtminõ võistlusõ jaos
11.40 Kroonikogo, meistridõ ja leeloparkõ kogonõminõ Jumalamäel,
Peko pallõminõ, ütine minõk pidolõ
12.00 Kuningriigi vällähõikaminõ, tervtüse’
12.45 Tutvustõdas meistridõ sortmisõ kõrda
13.00 Süüke ja juukõ maitsminõ ja hindaminõ, vedosniku' Põldmetsa Egle ja Toomiste Lauri
Kuninga pildimehe sortminõ / pildinäütüs, vedosnik Virro Kersti
Pillimiihi võikimängminõ, vedosnik Kadarpiku Tiina
14.00 Leeloparkõ võistlus, vedosnik Kalkuni Andreas
14.30 Vägümiihi võistlus, vedosnik Pärsiku Margus
15.00 Naisi kargusõ ja miihi kasatski võistlus, vedosnik sootska Tormi Piret
15.45 Roose Jaan kablakargusõga kuningriigi kotsil
Piltpostkaart satõliit-setodõlt, kokkosäädja' Ahvena Reigo ja Leima Matis
16.15 Ülembsootska kõnõh ja kiiora tagasiandminõ
16.30 Tutvustõdas ülembsootska sortmisõ kõrda ja kandidaatõ
17.00 Ülembsootska sortminõ
17.30 Kuninga meistridõ vällähõikminõ
18.00 Külälisi ilotaminõ
18.30 Sõaväeparaat, kõrraldaja Uibo Vaido
19.30 Kuningalaud ja kirmas Nedsäjä Külä Bändiga’

13.00-17.00 Leeloparkõ esinemine Peko laval
13.00-15.45 Seto pillimehe' mängvä külälaval

Võistlustõlõ kirjapandminõ om infotelgih

Kunigriigi viisa mass 8 eurot vai 7 Seto krooni
Latsõ’ (alatõh 13 a.), opilanõ / üliopilanõ ja pensionär 5 eurot vai 4 Seto krooni

Seto rahvarõivih massulda’

Sõidumassina kotus - 3 eurot vai 2 Seto krooni
Bussi kotus - 5 eurot vai 4 Seto krooni (tsill'okõnõ buss), 10 eurot vai 9 Seto krooni (suur buss)
Tsikli kotus - 1 euro vai 1 Seto kroon

5

September

2020

I T K N R L P
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.