<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Maaselits

17.03.2024

11.00

MTÜ Seto KüükMaaselits

Maaselits (maasenits, ma(a)slenitsa): nätäl inne suurt paastu, inne lihavõttõpaastu. Tuul nädälil omma’ lihasöögi’ keelet, a piimäsüüke lubatas viil süvvä’, tuuperäst kutstaski’ võiunätäl. Paastu aol tohi-i laulta’, tandsi’, a võiunädälil om viimäne aig pita pitä’. Vana muud om tuul pääväl ijä pääl vissi laskõ’. Võiunädäli pühäpääväl om Obinitsah ja Verskah, ka’ Irboskah suurõba’ pido’ laulu ja tandsuga’, külälisilõ paktas pliine, tsäiu ja tõisi pidosüüke.

17

Märts

2024

I T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.