Maaselits

26.02.2023

11.00

Setomaa KultuurikeskusMaaselits

Maaselits (maasenits, ma(a)slenitsa): nätäl inne suurt paastu, inne lihavõttõpaastu. Tuul nädälil omma’ lihasöögi’ keelet, a piimäsüüke lubatas viil süvvä’, tuuperäst kutstaski’ võiunätäl. Paastu aol tohi-i laulta’, tandsi’, a võiunädälil om viimäne aig pita pitä’. Vana muud om tuul pääväl ijä pääl vissi laskõ’. Võiunädäli pühäpääväl om Obinitsah ja Verskah, ka’ Irboskah suurõba’ pido’ laulu ja tandsuga’, külälisilõ paktas pliine, tsäiu ja tõisi pidosüüke.

26

Veebruar

2023

I T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.