Eesti- EU Välispiiri projekt "Põhjalaagri arendamine"

 Setomaa Vallavalitsus koostöös Setomaa Muuseumite ja MTÜ Setomaa Turismiga arendavad Põhjalaagri ala ning on selleks ellu kutsunud projekti „Development of Northern Camp".
Setomaa on kujunenud omanäoliseks kultuuriturismi sihtkohaks ning on oluline arendada ja täiendada Setomaa kultuuriloolist vaatamisväärsuste nimistut. Märkimisväärse sõjaajaloolise tausta tõttu on Setomaal võimalus läbi ajaloolise Põhja- ja Lõunalaagri tutvustamise pakkuda ainulaadset ja põnevat ülevaadet Setomaa sõjalisest pärandist.

Põhjalaager on eriline säilinud hoonestuse poolest - sellisel kujul ei ole säilinud ühtegi teist Eesti Vabariigi algusaastate militaarobjekti Eestis. Põhjalaagri säilinud hoonetel on lisaks sõjaajaloolisele taustale ka arhitektuurne väärtus.

Projekti üldeesmärk on Põhja- ja Lõunalaagri ajaloost ja potentsiaalist lähtuvalt kujundada neist terviklik kultuuri- ja militaarturismi kompleks, mis pakub külastajatele põnevat sissevaadet Põhja- ja Lõunalaagri ajalukku. Näidata avalikkusele tolleaegseid elamistingimusi, kasutades remonditud-renoveeritud infrastruktuuri ja kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi. Projekti eesmärk on keskendudes Põhjalaagrile, pakkuda külastajatele aastaringselt võimalust tutvuda laagri vaatamisväärsuste ja näitustega. Projekti tulemusel saavad külastajad läbida Põhjalaagri erinevaid objekte (15) tutvustavat rada, kus iga objekt on varustatud infostendiga. Korrastatakse ja trükitakse kaart, mis aitab külastajatel Põhjalaagri matkarajal liikuda. Korrastatakse endised kasiino vundament ja lasketiiru ala ning külastajatel tekib võimalus 3D fotode abil tutvuda Põhjalaagri barakkides toimunud eluga. Kõikide tegevuste aluseks on põhjalik ajalooline info, milleks tutvutakse ja kogutakse arhiivides olemasolevate materjalidega.

Projekti peapartner on Setomaa Vallavalitsus, kaaspartnerid Setomaa Muuseumid ja MTÜ Setomaa Turism.

Projekt „Development of Northern Camp" kestab 1. juulist 31. detsembrini 2023. Projekti eelarve on ligikaudu 109000, millest (ca 98 000) ehk 90 protsenti kaasrahastab Euroopa Liit Eesti EL välispiiri programmist.
Lisainfo: Setomaa Vallavalitsus - projektijuht Margery Roosimaa: margery.roosimaa@setomaa.ee, tel: 5786 9861

< Tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. Andmete kuvamiseks on kasutatud puhkaeestis.ee / visitestonia.com andmebaasi.