Talv

Talvitsõl Setomaal omma’ aholämmä’ tarõ’ ja ahopudrusöögi’. Talvõl, sälg vasta suurt ja lämmind ahju ollõh saat arvu, mille vanastõ suurõ’ aho’ tetti. Talvõl om aigu külälisiga’ pikebält olla’ ja kõnõlda’ elost Setomaal. Kiä’ külmä pelgä-ai, tuu saa valli’ mõnõ Setomaal kõrraldatava suusa-, uisu-, kelgumatka. Verskah tougatas sisse kõrralitsõ’ suusaraa’. Kiä ots väiga’ külmä, toolõ  pias Setomaa väiga’ kõlbulinõ kotus olõma, selle õt talvõ’ omma’ siih hulga külmebä’ kui Talinah vai Lääne-Eestih.

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.