<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Suvi

Suvi om Setomaal pita aig. Lämmäl aol on kõgõ inäbä kerigupühhi ja kirmassit. Suvõl om Seto Folk, Seto Külävüü Kostipäiv, Seto Kunigriigipäiv, kontserdi’, tiatrietendüse’ ja suurõba’ kerigupühä’. Ojomiskotusõ’ omma’ Verska sanatooriumi man, Lüüdnitsah ja Obinitsa järv. Sanatooriumi rannast lätt vällä Seto Line’i laiva’ suvitsõlõ lõbusõidulõ. Setomaa om ka’ tiidä’ ku korilasõ paradiis: kikkaseene’, poroviga’, makõseene’, mustiga’, palohka’, kurõmar´a’.  

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.