<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Süküs

Ka’ Setomaa süküs pakk korilasõlõ hulga hüvvämiilt, selle õt seeneaig lätt edesi. Nakasõ’ kasuma poroviga’, piimäsiin. Verska viikeskus uut ojoma ja ka’ mua- ja mineraalviivanni. Oktoobrih tasos tulla’ Setomaalõ seto kultuuri ndäli (3.-9. okt.) joosul, sis om mitmit kultuurisündmüisi ja k´audas inäbä seto rõivih. Sügüse tähtsündmüs om Setomaa ja Võromaa piiril traditsioonilinõ Lindora laat.

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.