Süküs

Ka’ Setomaa süküs pakk korilasõlõ hulga hüvvämiilt, selle õt seeneaig lätt edesi. Nakasõ’ kasuma poroviga’, piimäsiin. Verska viikeskus uut ojoma ja ka’ mua- ja mineraalviivanni. Oktoobrih tasos tulla’ Setomaalõ seto kultuuri ndäli (3.-9. okt.) joosul, sis om mitmit kultuurisündmüisi ja k´audas inäbä seto rõivih. Sügüse tähtsündmüs om Setomaa ja Võromaa piiril traditsioonilinõ Lindora laat.

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.