Kuis tulla’?

Setomaa om Eesti kagunulgah. Kõgõ mugavap om siiä’ tulla’ uma massinaga’, sis saat õgal puul ummapääd sõita’. Talinast Setomaalõ om u 270 km, Tartost u 85 km, Riiast u 240 km, Pihkvast Koidula piiripunktini’ u 50 km ja Petserest õnnõ 2 km. Bussõ sõiduplaani saat kaia’ www.tpilet.ee vai www.peatus.ee. Bussõ saat telli’ ka’ Setomaal: OÜ Liinamäe Reisid, Kalmer Lumi Reisid OÜ.

Setomaalõ saat höste ka’ rongiga’ ja sis võit esiki’ jalgratta üteh võtta’. Suvitsõl aol sõit rong Tartos Piusa ja tagasi, a muido liigusõ’ rongi’ õgapäävätselt Tartost Koidulahe ja tagasi. Rongi sõiduplaani saata kaia’ www.elron.ee vai www.peatus.ee.

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.