<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Kevväi

Setokõisi eläse’ keväjätseh jaoh väiga’ hillä, selle õt kerigukalendri perrä peetäs pikkä paastu, ku tohi-i ilota’, pita pitä’, laulta’, tandsi’. Keväjä om väläh kõikaig inäbä olõmist ja tegemisi, saat sporti tetä’: aprillih om suur orienteerumisvõistlus „Peko Kevväi“ ja kuulsa Võhandu maraton. Maikuuh nakas kirmassidõ aig. 6. mail om Verskah jüripäiv, inne tuud om lihavõõdõh. Keväjä, ku kõik olõ-õi viil haljast lännü’, om hüä aig matkateie pääle minnä’. Aprillih häitsese’ pedäjämõtsoh ilosa’ sinitse’ palolilli’.

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.