<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PHLCMNKP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Ticība

Seti ir pareizticīgie. Tiek uzskatīts, ka seti sākuši pievērsties kristīgajai ticībai jau 10. gadsimtā, taču plašāk kristietība izplatījusies 15. gadsimtā, pēc tam, kad nodibināja Pečoru klosteri. Jauno ticību pārsvarā pieņēma mierīgā ceļā, jo pareizticīgo baznīca ir visai toleranta pret senajām ieražām. Tāpēc setu kultūrā saglabājies arī daudz pirmskristietības elementu – piemēram, līdz pat šai dienai tiek apmeklētas svētās vietas: Mīkses Jāņakmens un Acu avots, kas palīdzot atgūt veselību. Setu reliģiskās dzīves centrs ir Pečori. Igaunijas puses Setomā atrodas 5 baznīcas, svarīgas ir arī časovņas jeb ciema kapelas – ciemu reliģiskie centri. Katrai baznīcai un časovņai ir piešķirts kāds svētā vai svinamās dienas vārds, un šī svētā diena tad ir attiecīgā ciema lielākie svētki.

< Atpakaļ
Šis mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.