EST-LAT Forest trail

Est-Lat Interreg Central Baltic programmi toel on Setomaa liidetud rahvusvahelise matkaradade võrgustikuga E11. 

https://baltictrails.eu

https://www.facebook.com/meztaka

https://www.facebook.com/metsamatkarada 
Projektis valmis ca 1050 km ulatuses ühisesse võrgustikku kuuluvate Eesti ning Läti loodus- ning matkaradade märgistamine, korrastamine ning kohaliku floora ja fauna tutvustamine matkajatele. Seeläbi looduses liikumise, matkamise ja tervisespordi populariseerimine, mis loob eeldused tervislike eluviiside edenemisele. Matkaradade arendamist ei seostata mitte ainult vajadusega eksponeerida ja kaitsta loodust, vaid ka tutvustada kohalikku kultuuri ja eluviisi. 
Projektis loodi ning korrastati metsateede märgistust, tehti juurde Setomaal ning Võrumaal viitasid ning infotahvleid, loodi mobiilirakendus, koduleht, viidi läbi turundus- ja kommunikatsiooni tegevusi.  
Forest Trail on seotud Euroopa kergliiklusteede võrgustikuga E11, millega pandi alus Euroopa Matkajate Assotsiatsiooni poolt organiseeritud tegevusele matkaradade võrgustiku väljaehitamisel Euroopas.

Setomaa Turismi eelarve on 157 367€. Projekti elluviimisesse on kaasatud Setomaa Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Võru Vallavalitsus ja Võrumaa Arenduskeskus. 
Projekti peapartneriks on Läti Maaturism (Latvian Country Tourism Association). Eesti poolseteks partneriteks on MTÜ Eesti Maaturism, MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Peipsimaa Turism ja MTÜ Ökokuller Lahemaal. Assotsieerunud partnerina Põhja-Eesti Turism. 

Project goals
The project goal was to develop a long distance cross border hiking tourism route along the forest from Riga to Tallinn. The Forest trail starts in Riga, then crosses Gauja national park, Ziemaļgauja and Veclaicene. In Estonia it continues through the Setomaa, along lake Peipsi and further along the coast of Northern Estonia to Tallinn. The Forest Trail guides hikers through ca 1050km of most beautiful nature territories as they would follow the map the marked route, with a map or a mobile device in hand. Walking distances cover of average 20km per day. The Forest trail includes all forest types and wildlife features typical of the Baltic States.

Project results
Long distance cross border hiking trail "The Forest Trail":
- marked trail for all fitness levels;
- total length of 1050km, split in ca 20km daily distances;
- accommodation, food and transport services en route;
- guidebooks, books and online information en route.

https://baltictrails.eu

https://www.facebook.com/meztaka

https://www.facebook.com/metsamatkarada 

This is done with 960 418.80 euros from the European Regional Development Fund.


< Tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada. Andmete kuvamiseks on kasutatud puhkaeestis.ee / visitestonia.com andmebaasi.