Setomaa vaatamisväärsused

Luhamaa Pühavaimu Kirik

Luhamaa Pühavaimu kogudus on asutatud rahva soovil. Metropoliit õnnistas uue koguduse asutamist ja kohalikud tegelased asusid agaralt tegutsema. Apostlik-Õigeusu kiriku ehituse rahastamiseks organiseeriti korjandusi. Kuna heade inimeste, teiste koguduste, seltside, asutuste ja Eesti valitsuse toetusel kogunes annetusi ja ehitusmaterjali rohkem kui loodeti, siis otsustati ette võtta korraliku kiriku ehitus. Suure töö tulemusena kerkiski vana Riia-Pihkva kivitee äärde Luhamaa kirik, mille pühitses 26. juunil 1932.a. metropoliit Aleksandr.

Omadused

Üldine varustus
  • Parkimine tasuta

Info

< tagasi
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.