Pop-up cafe day

In 2020 the 18 pop-up cafes of Setomaa were open on August 15th. The after-party day was celebrated in half of them. By clicking on the name of cafe, you may read, what the cafe offered this time.

ÕKVA ÜLE MORO, Toomasmäe Village 
VANAVALGÕH VANNAMUUDU, Inara vanavalgõ kohvitarõ in Mikitamäe 
KALAMAITSE MAJAKAS, Rõsna Village
KULTUURIAMPS, Värska 
HOOLÕLINE SÜLLEM, Värska
MAAGÕKÕSÕ MAITSÕ’, Saabolda Village 
KRIISA TALO KOSTIKOTUS, Litvina Village 
VÄIKO KÕIVO KODO, Korela Village
NÄPOTÜÜ KOTUS, Matsuri Village 
OBINIZZA ÜÜLOKAAL, Seto studio and gallery in Obinitsa 
HELMEKAALA’ POLOVINAH, Polovina Village
RUUSUU PARVÕRUUG, Küllätüvä Village 
RIKKA IVVANI MAN, Küllätüvä Village
UMATSÕ TSÄIMAJA, Tsergondõ Village
ILOLINE KIRSITALO, Meremäe Village 
PIIRI VEEREH, Vinski Village
MAAIMÄ KÜÜK, Vatsa Village
KIVITII, Määsi Village in Luhamaa 

You may catch some of the feeling of our Pop-up cafe day by watching the news clip filmed on that day.

Photos of Pop-up cafe day in 2020 (Photographers Jaanus TanilsooKersti VirroMartin IvaskÜlle Jukk)
Photos of Pop-up cafe day in 2019 (Photographers Grethe Rõõm, Harri A.Sundell, Kersti Virro)
Photos of Pop-up cafe day 2018 (Photographers Harri A.Sundell fotodKersti VirroMartin Ivask)
Photos of Pop-up cafe day 2017 (Photographers  Harri A. Sundell fotodMartin Ivask)

Video

< Back
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.