Lindora kääpad

Lindora kääpad pärinevad I aastatuhande teisest poolest ja asuvad Lindora metsas, Tabina külast 0,5 km ida pool Tabina-Lindora tee lähedal. Kääbastik koosnes 23 kääpast (7 pikka, 15 ümmargust ja 1 kombineeritud kääbas), nendest kaheksa (5 pikka ja 3 ümmargust) on aastatel 1951 ja 1959-1961 läbi kaevatud ja uuritud. Huvitav teada: Surnud maeti kääbastesse põletatult. Laibad põletati väljaspool kääbastikku asunud tuleriitadel. Põletusmatustega kääpad on väga leidudevaesed. Lindora kääbaste kaevamisel leiti savinõude kilde, pronksist pannal, haruldane tuluskivi jm.

Features and amenities

General equipment
  • Information boards

Information

< Back
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.