Tegevustoetus 2017

 Tegevustoetuse abil on MTÜ Setomaa Turismil olemas toimiv kontor ja tööl 0,7 koormusega 2 töötajat- büroo- ja tegevjuht. Tasutakse kontori-, kommunikatsiooni-, veebi ülalpidamis-, sõidukulud. Korraldatakse ümarlaudu ja koosolekuid, käiakse arenduskoolitustel.