Kontaktid ja MTÜ Setomaa Turismist

MTÜ Setomaa Turism tegutseb alates 5. aprillist 2006. Ühingus on 1. jaanuari 2016 seisuga 46 liiget. Siin on huvilistele tutvumiseks Setomaa Turismi põhikiri, liikmeks astumise avaldus ja ühingu liikmete nimekiri.

Ühingu põhieesmärk

Ühing arendab turismiettevõtlust Setomaal, ühendab turismiga seotud ettevõtteid ja piirkonna turismi arengust huvitatud mõttekaaslasi. Setomaa Turism korraldab Setomaa turismiinfopunkti tööd Värskas, haldab veebilehte www.visitsetomaa.ee ja teostab erinevaid arendusprojekte Setomaa ja muude programmide toetusel.

Setomaa Turismi juhatus

Elin Priks, juhataja, elin@setomaa.ee , +372 56220903

Setomaa Turismi volinikud

Aare Poolak, vallavanem@mikitamae.ee
Raul Kudre, raul@verska.ee
Helen Külvik, helen.kylvik@gmail.com
Tiit Niilo, info@nopri.ee
Aarne Leima, aarne.leima@setomaa.ee

Ühingu kontaktid ja rekvisiidid

aadress: Pikk 12, Värska, Setomaa vald 64001, Võru maakond
e-post: turism@setomaa.ee 
telefon:  +372 5682 1268 (turismiinfo)
veebileht: www.visitsetomaa.ee

registrikood: 80186757
KMKR: EE101064505
arveldusarve Swedbank: EE392200221023825847
arveldusarve Danske Pank: EE103300334418610004