Setomaa mainekujundus 2016

Projekti eesmärk oli tõsta Setomaa märgatavust ja tuntust erinevates kanalites – peamiselt messidel, veebis. Projektiga aitasime kaasa aidata sündmusturunduse kvaliteedi hoidmisele – koostasime sündmuste kalendri kolmes keeles, sündmuste flaieri. Aitasime kaasa  ajakirjanike liikumisele piirkonda.

Osalesime Balttouril ja Tourestil tutvustades Setomaad ja Seto Külävüü turismimarsruuti atraktiivse külastuspiirkonnana. EAS Turismiarenduskeskuse ja Lõuna-Eesti Turismiga koostöös võtsime vastu Setomaast huvitatud välisajakirjanikke, et edaspidi meelitada siiakanti rohkem välismaalasi.

Projekti raames koostasime Setomaa trükise, marsruudi Seto Külävüü trükise ja sündmuste flaieri. Külävüü trükis ja flaier koostati viies keeles (kaks varianti: eesti, inglise, soome ja eesti, vene, läti), üldtrükis kolmes keeles (eesti, inglise, vene). Setomaa üldtrükise koostamisesse lisasime ettevõtjate tutvustused.