Lindora kääpad

  • Aadress:
  • Tabina küla, Võru vald, Võru
  • Telefon:
  • (+372) 7854190

Lindora kääpad pärinevad I aastatuhande teisest poolest ja asuvad Lindora metsas, Tabina külast 0,5 km ida pool Tabina-Lindora tee lähedal. Kääbastik koosnes 23 kääpast (7 pikka, 15 ümmargust ja 1 kombineeritud kääbas), nendest kaheksa (5 pikka ja 3 ümmargust) on aastatel 1951 ja 1959-1961 läbi kaevatud ja uuritud.

Huvitav teada: Surnud maeti kääbastesse põletatult. Laibad põletati väljaspool kääbastikku asunud tuleriitadel. Põletusmatustega kääpad on väga leidudevaesed. Lindora kääbaste kaevamisel leiti savinõude kilde, pronksist pannal, haruldane tuluskivi jm.

http://www.puhkaeestis.ee/et/lindora-kaapad