Kisejärve maastikukaitseala

Kisejärve maastikukaitseala asub Misso vallas. Maastikukaitseala on loodud peamiselt vähe- ja huumustoiteliste looduskaunite järvede kaitseks. Kisejärve järvestik koosneb seitsmest järvest. Teaduslikult kõige huvipakkuvam on Pahijärv. Seal on üle 15 liigi haruldasi vetikaid, mis tavaliselt elavad vaid puhastes külmaveelistes järvedes.   

Kisejärvest on saadud väärtuslikke arheoloogilisi leide: kuni tuhande aasta vanuseid paate ja kalapüüniseid. Kisejärve maastikukaitsealaga on võimalik lähemalt tutvuda 6 km pikkusel matkarajal.

http://www.puhkaeestis.ee/et/kisejarve-maastikukaitseala