Hino maastikukaitseala

Hino maastikukaitseala kuulub väärtusliku linnu- ja loodusalana Natura 2000 võrgustikku. Kaitsealal on lisaks Hino järvele veel Idinä ja Mustjärv ning kaks jõge - Kuura ja Pedetsi. Kõige tähelepanuväärsem on liigendatud kaldajoone ja huvitava veekeemiaga, kalarikas ning saarterohke Hino järv (207,1 ha). Siin on vaadeldud üle 40 linnuliigi, haruldasematest metsis ja järvekaur.
Hino järve ja Mustjärve vahelisel alal asub Siksälä kalmõtõmägi - põhjalikult uuritud ja rikkalike leidudega keskaja kalme.
Kasulik teada: Hino järve saarekestel kehtib lindude pesitsemisajal liikumiskeeld 1.05-15.07.
 
 
 

http://www.puhkaeestis.ee/et/hino-maastikukaitseala